Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej
Poznań - Zieliniec

Historia parafii

Proboszcz: Ks. Piotr Ratajczak (urodzony w 1967r., wyświęcony w 1992r., ustanowiony w 2011r.)

Parafia erygowana: 8 grudnia 2002 roku

Święto patronalne: 7 października

Wieczysta adoracja: 15 maja

Liczba mieszkańców: 902

Ostatnia wizytacja:
20 marca 2010 roku - Ks. Bp Marek Jędraszewski

Dom parafialny: wybudowany w latach 1999-2004, poświęcony przez Ks. Bp Zdzisława Fortuniaka


Na ziemi ofiarowanej Kościołowi przez Monikę Drzymała z inicjatywy wielu parafian na czele z Panem Bronisławem Mierzwińskim przystąpiono do budowy kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej na osiedlu Zieliniec w Poznaniu.Patronat nad całością dzieła objął Ksiądz Proboszcz Stanisław Szymkowiak. Przyległy teren pod budowę probostwa ofiarowała Pani Krystyna Zamojska. Pierwsze cegiełki na budowę świątyni zostały zakupione ze składek parafian oraz ofiary złożonej przez siostrzaną parafię na czele z Księdzem Sigfridem Bleichnerem z Neubiberg z Niemiec. Patronem budowy świątyni i domu parafialnego zostaje Święty Maksymilian Maria Kolbe.

Ważniejsze wydarzenia z życia Parafii:
- dnia 21 lipca 1991 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod świątynię, która stała się kościołem parafialnym. Na zakończenie prac budowlanych kościół zostaje poświęcony na uroczystej Sumie Odpustowej dnia 7 października 1997 roku,
- dnia 25 sierpnia 1998 roku rozpoczyna swoją posługę duszpasterską Ksiądz mgr Krystian Sobczak zamieszkując w kościele przy ul. Warpińskiej 22/24 i rozpoczyna organizację parafii,
- Ośrodek Duszpasterski p.w. Matki Bożej Różańcowej zostaje utworzony 25 marca 1999 roku. Po tym ważnym wydarzeniu we wrześniu 1999 roku przystępujemy do budowy domu parafialnego,
- w Roku Jubileuszowym wspólnota parafialna dziękuje Panu Bogu za pontyfikat Jana Pawła II i przez życie sakramentalne pogłębia więź z Trójcą Świętą,
- w dniach od 17 do 19 marca 2001 pierwszą wizytację kanoniczną przeprowadził Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak. Podczas wizytacji zostaje poświęcona figura Świętego Antoniego i sztandar Matki Bożej Różańcowej,
- podczas uroczystości Bożego Ciała w 2001 roku zostaje poświęcony sztandar Najświętszego Serca Pana Jezusa,
- w dniu 8 grudnia 2002 dekretem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego zostaje utworzona Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej w Poznaniu – Zielińcu, pierwszym Proboszczem Parafii zostaje Ksiądz Krystian Sobczak,
- podczas uroczystości odpustowych w 2003 roku zostaje poświęcona przez Księdza Kanonika Stanisława Szymkowiaka grota Matki Bożej z Lourdes i Krzyż postawiony przy domu parafialnym,
- 29 maja 2004 roku Ksiądz Zdzisław Fortuniak dokonał uroczystego poświęcenia domu parafialnego,
- w dniu 27 czerwca 2004 do Parafii Matki Bożej Różańcowej zostają przyłączone ulice Działkowa i Strzelecka ze Swarzędza,
- 31 października 2004 prywatną wizytę w naszej Parafii złożył Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, natomiast 12 września 2005 roku Ksiądz Arcybiskup przeprowadził wizytację kanoniczną Parafii,
- w roku 2006 obchodzimy srebrny jubileusz przyjaźni Parafii Neubiberg – Zieliniec,
- w maju 2006 roku zostaje poświęcony obraz Świętego Maksymiliana na zakończenie prac związanych z wymianą dachu na kościele,
- w roku 2007 Parafia przeżywa złoty jubileusz kapłaństwa Księdza Kanonika Stanisława Szymkowiaka,
- pierwsze Misje Parafialne w dniach od 30 września do 7 października 2007 przeprowadził Ksiądz Dr Rafał Pajszczyk, na zakończenie Misji przy kościele parafialnym ustawiono Krzyż Misyjny,
- w czerwcu 2008 roku jedna z rodzin parafii ofiarowała odnowioną, stuletnią fisharmonię,
- 25 sierpnia 2008 roku została odprawiona przez Księdza Prefekta Pawła Skrzypczaka uroczysta Suma z okazji 10-lecia posługi duszpasterskiej w parafii Księdza Proboszcza Krystiana Sobczaka,
- dziękując Panu Bogu za wielkie dzieła w parafii za pośrednictwem Świętego Maksymiliana w roku poświęconym Świętemu Pawłowi Apostołowi jedna z rodzin „Z miłości do życia” ufundowała kaplicę Świętemu Maksymilianowi, w której zawieszono relikwie i obraz Świętego Maksymiliana Marii Kolbe,
- 7 października 2008 zostaje poświęcona kaplica Świętego Maksymiliana, nowa fisharmonia i nowy parkan przy kościele i domu parafialnym,
- 25 marca 2009 parafianie podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego,
- w sierpniu 2009 zostaje wprowadzony dodatkowy odpust ku czci Św. Maksymiliana,
- 20 marca 2010 wizytację w naszej parafii przeprowadza Ks. Bp Marek Jędraszewski,
- 7 października 2010 na Uroczystej Sumie Odpustowej ku czci Matki Bożej Różańcowej został poświęcony nowy witraż w prezbiterium przez Ks. Dr Rafała Pajszczyka,
- 12 stycznia 2011 zmarł +Ksiądz Kanonik Stanisław Szymkowiak, budowniczy naszej świątyni parafialnej. Ks. Kanonika polecamy Bożemu Miłosierdziu w naszych modlitwach,
- Nowym Ks. Proboszczem w parafii zostaje Ks. Mgr Piotr Ratajczak.

Inwestycje przeprowadzone
w Roku Pańskim 2009-2010

- nowe oflagowanie
- zakup obrazu ku czci MB Nieustającej Pomocy
- powstanie ołtarzy bocznych:
a) ku czci Miłosierdzia Bożego - "Jezu ufam Tobie"
b) ku czci MB Nieustającej Pomocy
- tablica pamiątkowa ku czci Jana Pawła II
- zakup nowej monstrancji
- nowe świeczniki ołtarzowe i świece olejowe
- wykonanie drzwi, które oddzielają kuchnię od głównego pokoju na plebanii
- rozpoczęcie i zakończenie prac przy witrażu nad prezbiterium, które planowaliśmy i zakończyliśmy w 2010.

Projekt: MyWebResource & Opracowanie: Marcin Majchrzak